طراحی کارت ویزیت

آداب ارائه و دریافت کارت ویزیت

آداب ارائه و دریافت کارت ویزیت 1. محترمانه ترین شیوه این است که کارت ویزیت خود را با دو دست به طرف مقابل همراه با جملات “بفرمایید، خواهش می‌کنم و …” ارائه نمائید. 2. هیچ‌وقت کارت شکسته‌شده، مچاله‌شده یا چروک را که رنگ و روی آن رفته است به کسی ندهید؛ چون این مسئله می‌تواند […]

Scroll to top