ساخت تیزر در تبریز

برش های استاندارد کاغذ

برش های استاندارد کاغذ . برای نمونه برش های قطع A  ترسیم شده است . برش های B,C نیز مانند سری A میباشند . کاغذ ها بر اساس استاندارد ISO  و توافق بین المللی به اندازه های A,B,C  طبقه بندی می کنند که هر سری بعد از برش های مختلف کاربردهای گوناگونی پیدا می کنند.  […]

Scroll to top