برش های استاندارد کاغذ

برش های استاندارد کاغذ

. برای نمونه برش های قطع A  ترسیم شده است . برش های B,C نیز مانند سری A میباشند .

کاغذ ها بر اساس استاندارد ISO  و توافق بین المللی به اندازه های A,B,C  طبقه بندی می کنند که هر سری بعد از برش های مختلف کاربردهای گوناگونی پیدا می کنند. 

 

 

سری A معمولا برای استفاده نوشت افزار، فاکتور و سربرگ مورد استفاده قرار میگیرد.

 

A0     841 x 1189 mm

 A1     594 x 841 mm

 A2     420 x 594 mm

 A3     297 x 420 mm

 A4     210 x 297 mm

 A5     148 x 210 mm

 A6    105 x 148 mm

 

 سری B معمولا بعد از برش کاربرد هایی از قبیل پوستر و اعلان های دیواری را دارند

 

 

B0      1000 x 1414 mm

 B1      707 x 1000 mm

 B2      500 x 707 mm 

B3      353 x 500 mm 

B4      250 x 353 mm

 B5      176 x 250 mm 

B6      125 x 176 mm

 

 

سری C معمولا برای پاکت و فولدر کاربرد دارندبه گونه ای که اندازه های سری A  درون آن جا میگیرد.

 

 

C0       917 x 1297 mm 

C1       648 x 917 mm

 C2       458 x 648 mm 

C3       324 x 458 mm 

C4       229 x 324 mm 

C5       162 x 229 mm 

C6       114 x 162 mm

 

برش های استاندارد کاغذ
Scroll to top